VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
7 tháng đầu năm, có trên 75.200 doanh nghiệp thành lập

Trong tháng 7, cả nước còn có 4.839 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng 6

7 tháng đầu năm, có trên 75.200 doanh nghiệp thành lập

Thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước đã có trên 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 28.564 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 tăng 5% so với 2018

138.000 doanh nghiệp thành lập mới năm 2019

[Infographics] Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục đạt kỷ lục

Doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục với gần 102,3 nghìn doanh nghiệp

 Trong tháng 7/2020, cả nước có 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 239.300 tỷ đồng, số lao động đăng ký là 91.400 lao động, giảm 3,8% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và giảm 8,7% về số lao động so với tháng 6.

Cũng trong tháng 7, cả nước còn có 4.839 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 3.372 đơn vị và 3.068 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.504 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 4.591 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước có khoảng trên 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lại tăng 17,6%, bên cạnh đó số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 12,2% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 3,5%.

Kết quả trên cho thấy, những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau dịch bệnh Covid-19.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM