VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
DATC: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2015-2020

DATC: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

(Taichinh) - Tiếp tục tập trung nâng cao trí tuệ tập thể, đoàn kết, dân chủ, thống nhất đổi mới mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao… là một trong số các nội dung trong tâm được Đảng bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) xác định thực hiện trong nhiệm 2015-2020.

DATC bán cổ phần và nợ phải thu tại Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

DATC thoái vốn tại Vinawaco 25

DATC tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật 2015

DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Bao Bì Thuỷ Sản

DATC bán cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Bước vào nhiệm kỳ 2013-2015, Đảng bộ DATC có nhiều biến động về nhân sự, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng bộ DATC đã nhanh chóng kiện toàn Ban chấp hành, công tác chỉ đạo, phối hợp thực nhiệm vụ chính trị thắng lợi trên nhiều mặt trận.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ DATC đã nỗ lực, phấn đấu lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh. Doanh thu hàng năm đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch được giao, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao; luôn chấp hành tốt việc nộp ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ và thời gian quy định.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, DATC đã hoàn tất việc chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH 1 thành viên, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy của Công ty theo mô hình mới; Xây dựng, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Công ty như: Chiến lược phát triển Công ty 2015-2025, tầm nhìn 2030; Nghị định về cơ chế hoạt động của Công ty; Thông tư về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty; Thông tư về công tác tiếp nhận-xử lý nợ và tài sản; xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty cũng như quy định của Nhà nước...

Đặc biệt, DATC đã xây dựng và trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC, trong đó, DATC được cấp bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng tổng vốn điều lệ của DATC lên 6.000 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, DATC đã rất tích cực tham gia xử lý nợ có hiệu quả tại các doanh nghiệp thuộc diện tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước như: Tập đoàn Vinashin (nay là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam -SBIC), Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng công ty Haprocimex, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và một số Tổng công ty khác...

Đối với SBIC, đến nay, DATC đã thực hiện xong việc cơ cấu lại các khoản nợ của các chủ nợ nước ngoài trị giá trên 600 triệu USD, các khoản vay của các tổ chức tín dụng trong nước với tổng giá trị 16.614 tỷ đồng và đang tiếp tục cơ cấu lại khoản nợ vay của các tổ chức tín dụng trong nước khác với tổng giá trị 4.680 tỷ đồng, nghiên cứu xây dựng phương án chuyển đổi cổ phần một số doanh nghiệp của SBIC.

Đối với Vinalines, DATC đã chủ động, phối hợp Vinalines đàm phán mua nợ của các chủ nợ trong và ngoài nước với giá trị khoản nợ khoảng 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ Vinalines cơ cấu tài chính, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ trong năm 2015 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản của 34 doanh nghiệp, giá trị tiếp nhận: 244,94 tỷ đồng; đã tiến hành xử lý nợ và tài sản của 53 doanh nghiệp, giá trị thu hồi sau khi xử lý 41,87 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2013-2015, bằng tinh thần tập trung trí tuệ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 đều có sự tăng trưởng vượt bậc, rõ rệt so với các năm trước.

Cụ thể: Tổng doanh số mua nợ đạt 1.008,64 tỷ đồng/2.197,31 tỷ đồng giá trị sổ sách các khoản nợ mua. Trong đó, doanh số mua nợ năm 2014 tăng gấp 1,53 lần so với năm 2013; Tổng doanh thu đạt 1.245,15 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu năm 2014 đạt 1.032,36 tỷ đồng, tăng gấp 1,91 lần so với năm 2013; Lợi nhuận năm 2014 đạt 135 tỷ đồng, tăng 2,45 lần so với năm 2013 sau khi được Kiểm toán Nhà nước công bố.

Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng

Bên cạnh việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian qua, Đảng ủy DATC luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh bằng những việc làm, hành động và kết quả cụ thể.

Điển hình như, công tác chính trị, tư tưởng được Đảng uỷ Công ty quan tâm, chỉ đạo thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các nội dung triển khai đều thiết thực, cách triển khai các hoạt động tương đối linh hoạt, gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty; Đặc biệt, Đảng ủy DATC luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Triển khai và thực hiện tốt việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính... Qua đó, đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo được không khí đoàn kết, tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy DATC luôn đôn đốc, nhắc nhở từng cán bộ, đảng viên thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác tại DATC trong thời gian qua luôn được gắn với từng việc làm cụ thể, từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm trang thiết bị làm việc, sử dụng phương tiện đi lại, qua đó thời gian qua đã tiết giảm chi phí quản lý cho Công ty.

Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ DATC nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị, nâng cao tính chủ động, năng động và sáng tạo, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng bộ DATC phát triển trong sách, vững mạnh...

Nhiệm vụ mới, quyết tâm cao

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2013-2015, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020. Các nội dung trọng tâm được Đảng bộ DATC xác định là giữ gìn, phát huy đoàn kết nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên kiên định về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể:

- Song song với việc xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030, DATC tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động mua, bán, xử lý nợ để hỗ trợ các doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại đẩy nhanh xử lý nợ xấu trong nền kinh tế, góp phần hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ có tổ chức và thúc đẩy thị trường vốn, thị trường chứng khoán phát triển; đồng thời qua đó làm lành mạnh hóa tình hình tài chính các doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, chuyển đổi cổ phần các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi cổ phần doanh nghiệp nhà nước, qua đó giúp các doanh nghiệp tập trung hoàn thành công tác chuyển đổi, sớm ổn định sản xuất kinh doanh; đồng thời tận thu cho ngân sách nhà nước qua việc xử lý nợ và tài sản đã phân loại, tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu cơ bản như: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, doanh số mua nợ, số lượng các doanh nghiệp tái cơ cấu chuyển đổi thông qua hoạt động mua bán nợ... tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 15%. Không ngừng nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống ổn định cho CBCNV của Công ty.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí. Ngay sau Đại hội, BCH đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy, trong đó đồng chí Lê Hoàng Hải-Tổng giám đốc Công ty được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thao được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty sẽ chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, các tổ chức, đoàn thể trong Công ty tạo sự đoàn kết, nhất trí, chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Trước mắt, tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính và Hội đồng thành viên thông qua. Cụ thể:

- Doanh số mua nợ: 1.700 tỷ đồng, tăng 2,06 lần so với thực hiện năm 2014;

- Doanh thu: 1.500 tỷ đồng, tăng 1,45 lần so với thực hiện năm 2014;

- Lợi nhuận: 170 tỷ đồng, tăng 1,26 lần so với thực hiện năm 2014;

- Nộp NSNN: 54 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với thực hiện năm 2014.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên, DATC sẽ bám sát đường lối chính sách của Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính, đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ DATC tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới từng cán bộ, đảng viên; quán triệt nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, tạo sự thống nhất về nhận thức để không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn Công ty.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tên xếp theo A-B-C)

1. Nguyễn Danh Dũng

2. Kiều Tiến Dũng

3. Lê Hoàng Hải

4. Dương Thanh Hiền

5. Phạm Quang Hiền

6. Nguyễn Huy Lập

7. Lưu Văn Kính

8. Phạm Ngọc Thao

9. Phạm Mạnh Thường

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM