VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC bán nợ tại nhóm Công ty

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

DATC bán nợ tại nhóm Công ty

Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán đấu giá khoản nợ tại nhóm Công ty Phúc Long.

DATC: Khẳng định vị thế, vai trò trên thị trường mua bán nợ

DATC đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự

Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp theo cách làm của DATC

Bốn bất cập ảnh hưởng đến mua, bán nợ và tài sản của DATC

Theo đó, tài sản đấu giá là giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại – Xuất nhập khẩu Hải Ngọc (Công ty Hải Ngọc) và Công ty TNHH Phúc Thanh Long.

Cụ thể: Tổng giá trị khoản nợ phải thu là 185.424.529.408 đồng. Trong đó, tại Công ty Hải Ngọc là 87.042.047.123 đồng; Công ty Phúc Thanh Long  là 98.382.482.285 đồng.

 Giá trị khoản nợ tại Công ty Phúc Thanh Long được ghi nhận theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2017 giữa DATC và bên được ủy quyền là Công ty Cổ phần Phúc Long.

Giá trị khoản nợ tại Công ty Hải Ngọc: Giá trị khoản nợ là giá trị theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014 đã ký giữa DATC và Công ty Hải Ngọc. Do khoản nợ đang được Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thụ lý nên người mua được khoản nợ có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thi hành án để đề nghị xác nhận số liệu công nợ tại Công ty Hải Ngọc.

Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bên thứ ba là Công ty Cổ phần Phúc Long, gồm:

- Thửa đất số 01: Quyền sử dụng 965 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 031599 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00773) do Sở Tài nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần Thương mai dịch vụ và Xây Dựng. Đã chỉnh lý chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Phúc Long ngày 05/06/2009 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) số 3321 ngày 19/12/2009:

+ Thửa đất số: một phần thửa số 5.

+ Tờ bản đồ số: 98, Bộ địa chính, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

+ Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 965 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Thời hạn sử dụng: 50 năm (kể từ ngày 11/12/2008).

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất.

- Thửa đất số 02: Quyền sử dụng 14.111 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 031600 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T00774) do Sở Tài nguyên và Môi Trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/12/2008 cho Công ty cổ phần Thương mai dịch vụ và Xây Dựng. Đã chỉnh lý chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Phúc Long ngày 05/06/2009 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) số 3321 ngày 19/12/2009:

+ Thửa đất số: một phần thửa số 01 và số 04.

+ Tờ bản đồ số: 98, Bộ địa chính, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

+ Địa chỉ thửa đất: phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 14.111 m2; Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 11/12/2008).

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đã nộp tiền sử dụng đất.

Giá khởi điểm là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 14/3/2019 (giờ hành chính); (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ bán đấu  giá tài sản TS Nguyên Tâm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0111000226460 của Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ bán đấu  giá tài sản Nguyên Tâm mở tại Vietcombank CN Cần Thơ trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ ngày 15/03/2019, tại 158 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM