VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2017, DATC xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2017, DATC xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng

Năm 2017, bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhận viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao… Trong đó, điểm nhấn quan trọng là các hoạt động trong mua, bán nợ, tài sản và tiếp nhận nợ, xử lý nợ và tài sản loại trừ.

DATC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Không dễ bán nợ xấu theo cơ chế thị trường

DATC khẳng định vai trò quan trọng trên thị trường mua bán nợ

Thêm điểm nhấn trong xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp

DATC bán trên 4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Tôn Vikor

Xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng

Năm 2017, Công ty đã vận dụng các cơ chế chính sách hiện hành để triển khai thực hiện nhiều phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo thỏa thuận. Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, kể cả thay đổi phương thức tiếp cận khai thác thông tin về nhu cầu xử lý nợ xấu thông qua các cơ quan và các tổ chức.

Cụ thể, DATC đã tập trung xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dung, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, kể cả nợ có yếu tố nước ngoài và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước.

Cùng với việc đẩy mạnh mua nợ, DATC cũng đã tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả, kể cả việc thu nợ, cấn trừ nợ bằng tài sản bảo đảm. Điều này đã góp phần phát triển mạnh mẽ các hoạt động của Công ty trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài sản.

Kết quả doanh thu từ hoạt động mua bán nợ và tài sản đạt 2.129 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạt năm 2017, đồng thời có những phương án đang thực hiện dở dang gối đầu cho năm sau.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn trong đàm phán, thủ tục bán nợ của chủ nợ phức tạp, thời gian đàm phán kéo dài, nhưng kết quả thực hiện được trong năm 2017 đã thực sự là bước đột phá, mở đường cho các hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Tiếp nhận 878,5 tỷ đồng nợ và tài sản loại trừ

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 2017, DATC đã tiếp tục phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tô chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp.

Theo đó, Công  ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 38 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 878,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là 93,6 tỷ đồng, nợ là 782,6 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 2,3 tỷ đồng.

Song song với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các doanh nghiệp, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nhằm tận thu nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả mang lại là Công ty đã đạt doanh thu xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận trong năm 2017 đạt 170 doanh nghiệp với giá trị thu hồi 21,8 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xử lý tài sản là 9,5 tỷ đồng, thu hồi từ nợ là 8,2 tỷ đồng và thu nợ do doanh nghiệp xử lý trước bàn giao là 4,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ đã tiếp nhận không có khả năng thu hồi để tiếp tục báo cáo hội đồng xử lý nợ trình Bộ Tài chính xử lý đợt 2. Đồng thời, DATC tăng cường sự phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật khởi kiện ra tòa để thu hồi nợ, kể cả việc nộp đơn đề nghị phá sản doanh nghiệp để xử lý tài sản thu hồi nợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM