VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Người hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải cập nhật kiến thức về thuế thường niên

Đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế đạt trên 26.880 tỷ đồng

Hiện nay, các cơ quan công an trên cả nước đã và đang thực hiện việc cấp mới căn cước công dân có gắn chíp cho người dân theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn Luật Căn cước công dân.

Như vậy, theo quy định của Luật Quản lý Thuế, khi có thay đổi thông tin liên quan đến số căn cước công dân mới và cũng là số định danh chính thức của công dân, công dân đã được ngành Thuế cấp mã số thuế cá nhân khi đã có căn cước công dân mới với số căn cước công dân mới (12 số) và cũng chính là mã định danh cá nhân mình cần làm các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế.

Nếu công dân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, trong đó, mã số thuế đã được cấp vẫn giữ nguyên chỉ thay đổi số căn cước công dân mới thì liên hệ với cục thuế địa phương để được hướng dẫn các thủ tục đồng bộ các giấy tờ cá nhân liên quan đến số căn cước. Cơ quan Thuế các địa phương sẽ chủ động và nhanh chóng cập nhập dữ liệu mới trên cơ sở thông tin đăng ký thay đổi của cá nhân.

Sau khi thực hiện hoàn tất việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế, công dân có thể tra cứu mã số thuế cá nhân bằng số căn cước công dân mới. Trong thời gian cá nhân chưa thực hiện đăng ký thay đổi thông tin căn cước công dân mới với cơ quan thuế, cá nhân vẫn có thể tra cứu mã số thuế cá nhân đã được cấp dựa trên thông tin của chứng minh nhân dân cũ.

Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế được thực hiện theo 2 cách phụ thuộc vào đối tượng làm việc hay không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với cá nhân làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế có thể ủy quyền cho cơ quan chi trả thực hiện thay đổi giúp cá nhân. Và phải thông báo cho cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi); tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Thứ hai, đối với cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp tại Chi cục Thuế (nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú), cá nhân cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan thuế.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 03/12/2020 hướng dẫn về địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trong đó, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập bao gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế sẽ bao gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của mình và cả người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM