VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chỉ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp mỗi năm một lần

Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo. Nguồn: internet

Chỉ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp mỗi năm một lần

Đó là chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp.

Hàng giả dán tem chống giả - chuyện không hiếm

Sẽ thanh tra những doanh nghiệp báo lỗ 3 năm liên tiếp

Xử phạt nhiều tỷ đồng đối với bán hàng đa cấp

6 tháng đầu năm, đã thanh tra, kiểm tra được 29.699 doanh nghiệp

Theo đó, để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chủ động phối hợp, cùng thống nhất để đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo.

Bên cạnh đó, kế hoạch thanh, kiểm tra phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật). Không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM