Sẽ thanh tra những doanh nghiệp báo lỗ 3 năm liên tiếp

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm trở lên nhưng tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước, do Bộ Tài chính công khai lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Nghị định này được xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19.

Theo đó, các giao dịch bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ và tài sản hoặc sử dụng chung nguồn lực phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết (được gọi chung là giao dịch kinh doanh), trừ các giao dịch kinh doanh giữa người nộp thuế tại Việt Nam với các bên liên kết liên quan đến các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá tại Luật Giá. 

Dự thảo cũng quy định về trách nhiệm của cơ quan Bộ, ngành trong công tác quản lý giá chuyển nhượng, Dự thảo Nghị định cũng nói rõ, Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giá chuyển nhượng của các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Nghị định này; 

Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm trở lên nhưng tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, nhằm ngăn chặn những hình thức chuyển giá đang diễn ra ngày một tinh vi, phức tạp gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã thành lập phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Tổng Cục thuế và 4 địa phương có nhiều rủi ro liên quan đến giá chuyển nhượng gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2015, cơ quan Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 79.297 doanh nghiệp, qua đó tăng thu hơn 12.350 tỷ đồng. Tổng số giảm lỗ là hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014; số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 74%.

Cũng trong năm 2015 cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 4.751 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ 10.050,17 tỷ đồng. Điển hình là việc phát hiện Metro Cash & Carry chuyển giá sau 12 năm hoạt động tại Việt Nam, truy thu hơn 507 tỷ đồng.