VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 35.931 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 35.931 tỷ đồng

Theo tổng hợp chưa đầy đủ kết quả kiểm toán năm 2016 đến thời điểm ngày 12/01/2017, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 35.931 tỷ đồng, tăng cao so với các năm trước đây và tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015.

Nâng cao vai trò kiểm toán trong tái cơ cấu và định giá doanh nghiệp

Mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa

Kết quả này vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố tại cuộc họp chuyên đề của cơ quan này về công tác cơ cấu lại khối doanh nghiệp mà trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, hiệu lực hoạt động kiểm toán cũng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, tỷ lệ thực hiện các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tốt hơn các năm trước. 

Tổng hợp sơ bộ kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2015 đến ngày 31/12/2016 cho thấy, tổng số kiến nghị xử lý tài chính các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện là 14.367/19.383 tỷ đồng, bằng 74,1%, tăng cao so với năm 2015 (64,3%), trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước đạt 82%. 

Đặc biệt, một số đơn vị có số liệu phải nộp bổ sung ngân sách nhà nước lớn đã thực hiện nghiêm túc kết luận và kiến nghị kiểm toán như: Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài gòn,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy, trong năm 2016, qua kết quả kiểm toán, cơ quan này đã kiến nghị bịt các lỗ hổng về cơ chế, chính sách, sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ 110 văn bản. 

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng trăm tập thể và cá nhân đối với những tồn tại, sai phạm phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra; cung cấp 13 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM