VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
“Siết” quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Nguồn: internet

“Siết” quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập...

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi

Tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập: Góp phần cơ cấu lại ngân sách

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đến năm 2020

Chỉ thị số 31/CT-TTg nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xác nhận đơn vị đủ điều kiện và xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2017.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM