VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình chuyên môn trong chuẩn đoán và điều trị không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng dịch vụ KCB BHYT quá mức cần thiết.

Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa có Công văn số 5137/BYT-BH về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực Bộ Y tế.

BHXH Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia

Lạng Sơn: Nợ bảo hiểm xã hội trên 44,7 tỷ đồng

Vào cuộc quyết liệt để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên

Hà Nội: Số thu BHXH tăng 12%, số nợ BHXH giảm 10,6% so với cùng kỳ 2017

Thanh Hóa: 4.160 đơn vị nợ BHXH trên 404 tỷ đồng, bằng 5,7% dự toán thu

Công văn số 5137/BYT-BH nêu rõ, thời gian qua, theo phản ánh của các cơ sở khám chữa bệnh và kết quả kiểm tra của Bộ Y tế tại một số tỉnh, thành phố có một số vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, nguyên nhân là do: Khi thực hiện tổng hợp số liệu thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT có tình trạng không thống nhất về số liệu quyết toán do mẫu biểu tổng hợp quyết toán (Mẫu C82-HD) chưa thể hiện được “Số đề nghị quyết toán chưa thống nhất chờ xử lý”.

Vì vậy, một số cơ sở y tế lo ngại số kinh phí đã thực hiện những không được ghi nhận chờ xử lý nên chưa ký biểu tổng hợp quyết toán giữa hai bên, làm ảnh hưởng đến tiến độ tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực Bộ Y tế và Y tế Bộ ngành hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh chủ động trong việc tính quỹ; Tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến và hiểu rõ những chi phí phát sinh trong kỳ quyết toán làm cơ sở thuyết minh, giải trình nguyên nhân tăng hoặc giảm chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các đơn vị.

Các cơ quan chức năng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình chuyên môn trong chuẩn đoán và điều trị không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT quá mức cần thiết; Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương gửi dữ liệu khám chữa bệnh BHYT tới các cổng dữ liệu của Bộ Y tế và hệ thống thông tin giám định BHXH Việt Nam để phục vụ công tác quản lý dữ liệu khám chữa bệnh BHYT và phục vụ công tác giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực Bộ Y tế phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Trường hợp không thống nhất giải quyết báo cáo về Bộ Y tế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM