BHXH Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia

PV.

Ngày 12/9/2018, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư Quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước ký bản ghi nhớ hợp tác.

Tham dự buổi lễ có Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Nguyễn Văn Khách; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, BHXH Việt Nam được giao chức năng quản lý, đầu tư Quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tăng trưởng, an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô đứng hàng đầu đất nước, góp phần tích cực trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường trái phiếu Chính phủ.

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, để thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm của toàn ngành BHXH, BHXH Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cơ quan liên quan, trong đó có Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia”. Đặc biệt là sự quan tâm, hợp tác của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia trong công tác trao đổi thông tin, kết quả đánh giá kinh tế vĩ mô, dự báo, cảnh báo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính - ngân hàng...

Định hướng về công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước lưu ý, để đảm bảo công tác đầu tư quỹ đạt hiệu quả cao nhất, Uỷ ban sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong cung cấp thông tin, nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa các quy định về đầu tư quỹ BHXH.

Theo bản ghi nhớ hợp tác, BHXH Việt Nam và Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực: Trao đổi kết quả nghiên cứu kinh tế vĩ mô, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đầu tư và lĩnh vực BHXH, BHYT; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, toạ đàm, nghiên cứu khảo sát; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan...