Tái cơ cấu Nông nghiệp: Tránh dàn trải, tập trung sản phẩm có thế mạnh

PV.

Tại Hội nghị “Sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” (Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp cần tránh cách làm dàn trải, mà tập trung trước hết vào một số sản phẩm có thế mạnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp đánh giá qua 2 năm thực hiện tái cơ cấu, cái được lớn nhất là nhận thức của toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt nhận thức của nông dân, doanh nghiệp (DN), các cơ quan Nhà nước và nhà khoa học.

Giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu và năng suất, chất lượng các sản phẩm của ngành thời gian qua đã phản ánh điều đó. Nông dân đã tự nhận thức và xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng sạch hơn, hiệu quả hơn, truy xuất được nguồn gốc. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm, việc hưởng ứng, đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật cũng chưa bao giờ “nóng” như bây giờ. Cơ giới hóa trong nông nghiệp giai đoạn qua đã có tốc độ tăng nhanh nhất qua các thời kỳ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho rằng một số địa phương và nhiều DN vẫn còn rất thờ ơ với tái cơ cấu nông nghiệp. Vì vậy, nếu không liên kết đủ các thành phần thì liên kết đó chắc chắn không thành công.

Phó Thủ tướng đã yêu cầu 16 địa phương chưa có Đề án tái cơ cấu nông nghiệp hoặc kế hoạch hành động, từ nay đến cuối năm phải hoàn thành. Các địa phương cũng phải tích cực kêu gọi DN chung tay thực hiện đề án tái cơ cấu, đồng thời, địa phương phải tự giới thiệu với DN về thế mạnh của mình.

Thực tế, nhu cầu về nông sản, thực phẩm trên thế giới còn rất lớn, nhưng chúng ta lại chưa khai thác được tiềm năng ấy. Đồng thời, hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, nếu ngành nông nghiệp không nhanh chóng nâng cao sức cạnh tranh thì sẽ thất bại ngay trên sân nhà.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tái cơ cấu nông nghiệp cần tránh cách làm dàn trải, mà tập trung trước hết vào một số sản phẩm có thế mạnh. Trên cơ sở đề án tái cơ cấu, các địa phương cần kêu gọi, thu hút DN cùng tham gia thực hiện, và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa sản phẩm không an toàn ra thị trường.

"Tái cơ cấu nông nghiệp phải quan tâm thay đổi tư duy trách nhiệm của con người với sản phẩm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, tuy còn nhiều hạn chế, nhưng ngành nông nghiệp xứng đáng được biểu dương với kết quả vừa qua. Điểm lớn nhất đạt được trong thời gian qua của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là nhận thức, cùng với đó là ra đời nhiều mô hình liên kết cho hiệu quả tốt.

“Tuy nhiên, tiêu chí “tốt” trong toàn bộ quá trình cũng phải được đo lường 6 tháng/lần cho từng việc. Việc gì làm được thì tổng hợp lại và quan tâm đánh giá thường xuyên hơn”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng tiềm năng từ DN còn rất lớn, vì vậy những vướng mắc nào từ cơ chế chính sách còn là rào cản để DN đầu tư vào nông nghiệp cần được rà soát và gỡ bỏ.