Tạm dừng thanh kiểm tra doanh nghiệp về lĩnh vực BHXH

Theo Mạnh Hòa/saigondautu.com.vn

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) quyết định ngừng tất cả các cuộc thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ thanh kiểm tra đột xuất khi đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM.
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM.

Ngày 17/6, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TPHCM Phan Văn Mến cho biết, BHXH TPHCM đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, đến nay, BHXH TPHCM đã xác nhận hồ sơ tạm hoãn đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 213 đơn vị với gần 19.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM để nhận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tương ứng số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Dự kiến số doanh nghiệp tạm hoãn khoảng 2.000 đơn vị với gần 137.000 lao động.

Tổng số doanh nghiệp gửi hồ sơ xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động là 1.946 đơn vị. Cơ quan BHXH đã xác nhận được 1.633 đơn vị với 39.500 lao động. Trong đó, xác nhận theo Nghị quyết 42 của Chính phủ là 551 đơn vị với hơn 17.000 lao động; xác nhận theo Nghị quyết 02 của HĐND TPHCM là gần 22.400 lao động.

Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, BHXH TPHCM và Bưu điện TPHCM đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà đối với những hưu trí nhận lương hưu bằng tiền mặt. Đối với chi trợ cấp thất nghiệp, BHXH TPHCM chủ yếu chi trả qua tài khoản ngân hàng (chiếm tỷ lệ 97%); chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức thông qua đơn vị hoặc cho người lao động ngay khi hồ sơ được giải quyết.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Giám đốc BHXH TPHCM quyết định tạm ngừng tất cả các cuộc thanh kiểm tra liên ngành (phối hợp với Sở LĐTB-XH TPHCM), đối với doanh nghiệp; chỉ thanh kiểm tra đột xuất khi đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, BHXH TPHCM tiếp tục đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Với doanh nghiệp nợ BHXH mà gặp khó khăn thì BHXH chấp thuận cho đơn vị đóng BHXH cho từng người lao động để giải quyết BHXH, bảo hiểm thất nghiệp khi di chuyển doanh nghiệp khác.

BHXH TPHCM tiếp tục xác nhận nhanh danh sách lao động nghỉ không lương, tạm dừng đóng BHXH để được hưởng hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ và của TPHCM.

Tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp, BHXH TPHCM chú trọng cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ ở từng khâu để rút ngắn thời gian giải quyết; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp lập các biểu mẫu, thủ tục để dễ dàng hoàn thiện khi khai nộp, tránh phải đi lại nhiều lần; thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua thẻ ATM, các trường hợp người hưởng già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… thì chi trả tận nhà.

Với trường hợp chỉ tham gia BHYT, người dân được cấp, đổi thẻ tại bất kỳ 24 BHXH quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ BHXH quận, huyện và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện. Sự cải tiến này nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, giảm số giờ giao dịch, rút ngắn thời gian giải quyết.

Tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp, BHXH TPHCM chú trọng cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ ở từng khâu để rút ngắn thời gian giải quyết; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp lập các biểu mẫu, thủ tục để dễ dàng hoàn thiện khi khai nộp, tránh phải đi lại nhiều lần; thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua thẻ ATM, các trường hợp người hưởng già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… thì chi trả tận nhà.

Với trường hợp chỉ tham gia BHYT, người dân được cấp, đổi thẻ tại bất kỳ 24 BHXH quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ, người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ BHXH quận, huyện và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện. Sự cải tiến này nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, giảm số giờ giao dịch, rút ngắn thời gian giải quyết.