Tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

Theo TTXVN

Ngày 8/3 , tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc khu vực Á-Âu về tăng cường hợp tác thuận lợi hóa trung chuyển, thương mại và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững bước vào ngày làm việc thứ hai.

Ocirc;ng Bambang Susantono, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát biểu tại hội nghị.Nguồn: internet.
Ocirc;ng Bambang Susantono, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát biểu tại hội nghị.Nguồn: internet.

Hội nghị do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về nhóm các nước kém phát triển, các nước đang phát triển không có biển và các nước đảo nhỏ đang phát triển tổ chức từ ngày 7-9/3/2017.
 
Trong ngày, các đại biểu tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác thúc đẩy thương mại quốc tế và thuận lợi hóa thương mại. Nội dung này, các đại biểu sẽ thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác giữa các nước không có biển và các nước trung chuyển để thúc đẩy thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế bao gồm Hiệp định tạo thuận lợi thương mại và chia sẻ các bài học thành công.
 
Nhằm thúc đẩy hợp tác về khuôn khổ pháp lý cho trung chuyển các cấp song phương, khu vực và toàn cầu, các đại biểu sẽ thảo luận về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa các nước không có biển và các nước trung chuyển về khuôn khổ pháp lý ở cấp song phương, khu vực và toàn cầu bao gồm các giải pháp tận dụng hiệu quả hơn các hiệp định hiện có nhằm tạo thuận lợi thực hiện trung chuyển. Nhân dịp này, các đại biểu cũng chia sẻ chiến lược và kinh nghiệm về thúc đẩy hợp tác hải quan; kinh nghiệm quốc gia về hợp tác hải quan hiệu quả.