HNX tham dự Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 26

PV.

Trong hai ngày 1-3/3/2017, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội Nguyễn Thị Hoàng Lan đã tham dự phiên họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 26 tại Indonesia.

Các Tổng Giám độc các Sở GDCK ASEAN tại phiên họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 26 tại Indonesia.
Các Tổng Giám độc các Sở GDCK ASEAN tại phiên họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 26 tại Indonesia.

Tại hội nghị, các Tổng Giám độc các Sở GDCK ASEAN đã tập trung thảo luận kế hoạch quảng bá marketing phối hợp với MSCI và việc chấm dứt hiệu lực kết nối giao dịch ASEAN Trading Link và công bố ra thị trường.

Kế hoạch hợp tác quảng bá chung giữa MSCI và các Sở GDCK ASEAN bao gồm các hoạt động nghiên cứu sản phẩm đầu tư mới; tổ chức sự kiện tại các Sở GDCK có cổ phiếu tham gia chỉ số và các sự kiện quảng bá tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức và tổ chức roadshow quảng bá tại các thị trường phát triển.

Trong thời gian tới, thông điệp chính của khuôn khổ hợp tác các Sở GDCK ASEAN là tập trung phối hợp phát triển các sản phẩm xuyên biên giới và thúc đẩy sự tự do đi lại của người hành nghề chứng khoán, hài hòa hóa các khuôn khổ pháp lý đang hạn chế tự do hóa dòng vốn trong khu vực ASEAN. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Tito Sulistio, Tổng Giám đốc Sở GDCK Indonesia khẳng định: hợp tác giữa các Sở GDCK ASEAN đã đạt được những bước tiến lớn từ khi mối quan hệ hợp tác được hình thành năm 2011 nhằm thúc đẩy sự đa dạng hóa, sự đổi mới và các cơ hội đầu tư. Giá trị thương mại, vốn hóa thị trường và lợi ích thương mại đều có xu hướng gia tăng tích cực kể từ đó đến nay. Hàng năm, các sản phẩm mới được giới thiệu ra thị trường một cách có hệ thống nhằm gia tăng giá trị và chất lượng thương mại của sản phẩm thị trường vốn ASEAN ".

Tháng 1/2017 vừa qua MSCI đã chính thức công bố bộ chỉ số mới trong khuôn khổ hợp tác với các Sở GDCK ASEAN bao gồm các cổ phiếu ở các thị trường chứng khoán ASEAN. Ngoài chỉ số chung là MSCI ASEAN Index, MSCI đã xây dựng các chỉ số riêng theo đặc điểm riêng của khu vực gồm:

Chỉ số MSCI AC ASEAN Index bao gồm các cổ phiếu quy mô lớn và vừa về giá trị vốn hóa của Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines.   

Chỉ số dành cho thị trường mới nổi và thị trường biên MSCI EFM ASEAN Index bao gồm các cổ phiếu quy mô lớn và vừa về giá trị vốn hóa của Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Hoạt động quảng bá hợp tác giữa MSCI và các Sở GDCK ASEAN:

Nghiên cứu các sản phẩm đầu tư mới gồm: chỉ số môi trường xã hội và quản trị ASEAN ESG, chỉ số đặc tính (factor indices), hợp đồng tương lai.

Tổ chức sự kiện quảng bá tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức như các công ty bảo hiểm, các công ty quản lý tài sản, quỹ. Theo đề xuất của MSCI, sẽ tổ chức 1 sự kiện này tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội vào tháng 6/2017.

Tổ chức Roadshow quảng bá chung các Sở GDCK ASEAN sẽ được tổ chức tại các thị trường phát triển như Hongkong, Tokyo, Thượng hải, Seoul và dự kiến tiếp cận thị trường Bắc Mỹ vào năm 2018 và thị trường châu Âu vào năm 2019.