Phát triển dịch vụ logistics

Theo daibieunhandan.vn

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet.
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh khẳng định, việc Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 sẽ mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực này.

Dịch vụ logistics có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ logistics phát triển chưa đồng đều, mới chỉ tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng; trong khi các vựa lúa, vựa hoa quả, nơi nuôi thủy sản lớn chưa phát triển dịch vụ logistics dẫn đến thực trạng việc vận chuyển nhiều sản phẩm trong nước đắt hơn chuyển từ nước ngoài về.

Bộ Công thương có nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương; đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp và quy định của pháp luật hiện hành để triển khai các nhiệm vụ quy định.

Còn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình phát triển dịch vụ logistics tại địa phương, xây dựng Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của địa phương mình, phê duyệt và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp tốt nhất để địa phương, doanh nghiệp trên cả nước phối hợp triển khai kế hoạch hành động một cách nhịp nhàng để phát triển logicstic nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn nền kinh tế.