Bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng

PV.

Ngày 28/2/2017, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Thông tư Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, ngày 28/2/2017.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Thông tư Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, ngày 28/2/2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cho biết, Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định rõ các nội dung cơ bản như: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

“Thông tư 329/2016/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm an toàn tài chính cho các chủ đầu tư trong hoạt động đầu tư xây dựng cũng như bảo vệ người lao động trực tiếp trên công trường thông qua cơ chế chia sẻ rủi ro; qua đó góp phần cùng chủ đầu tư khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục xây dựng công trình theo đúng kế hoạch đề ra”, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh khẳng định.

Cũng theo ông Khánh, để Thông tư 329/2016/TT-BTC nhanh chóng đi vào cuộc sống, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn giải đáp các nguyên tắc, điều khoản cho các chủ đầu tư, nếu làm tốt công tác này thì việc tham gia bảo hiểm tránh được các tranh chấp phát sinh khiếu nại không cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe đại diện Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm phổ biến những điểm mới đáng chú ý của Thông tư này.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn 4 nội dung chính: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường; việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Việc ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC đã giúp các chủ đầu tư bảo vệ tài chính cho các công trình xây dựng, lắp đặt không may bị thiệt hại về tài sản do các rủi ro không lường trước được xảy ra trong thời gian thi công xây dựng, kể cả các rủi ro có nguyên nhân từ công việc tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng; bảo vệ tài chính cho người lao động thi công trên công trường bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền bảo hiểm lên tới 100 triệu đồng/người/vụ.

Thông tư được ban hành cũng tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm an toàn tài chính qua việc phân tán, chia sẻ rủi ro thông qua tái bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất lớn.

Mặt khác, việc ban hành Thông tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân  trong triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.    

Thông tư số 329/2016/TT-BTC bao gồm 3 chương 38 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017. Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.