Tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ

Gia Hân

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh không ngừng làm tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc, thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Giao dịch viên KBNN Hải Hà thực hiện kiểm soát hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến KBNN.
Giao dịch viên KBNN Hải Hà thực hiện kiểm soát hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị, Ban Lãnh đạo KBNN Quảng Ninh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo toàn hệ thống không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác này.

Theo đó, năm 2022, KBNN Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý và cải cách thủ tục hành chính; duy trì thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Thực hiện mục tiêu "Xây dựng KBNN hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hướng tới hình thành “Kho bạc số”, KBNN Quảng Ninh đã triển khai CCHC đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào hoạt động CCHC của hệ thống KBNN nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đại diện KBNN Quảng Ninh cho biết, tính đến hết năm 2022, đơn vị đã có 05 năm thực hiện đánh giá chỉ số CCHC (PAR INDEX). Trong đó, 02 năm liên tiếp (2020, 2021) dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số PAR INDEX Khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Cùng với đó, KBNN Quảng Ninh rất nghiêm túc trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS). Nhờ đó, vừa đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao quản lý; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, thực hiện thu nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, hạch toán và điều tiết chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), vừa đảm bảo nâng cao chất lượng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN.

Đẩy mạnh triển khai các dự án CNTT

Năm 2022, KBNN Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án CNTT nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN, thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ triển khai của KBNN.

Cụ thể, triển khai Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư (ĐTKB-GD); Chương trình thanh toán song phương điện tử bổ sung nghiệp vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng theo mô hình tập trung; Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.

Năm 2023, KBNN Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Năm 2023, KBNN Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Đại diện KBNN Quảng Ninh cho biết, năm 2022, đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm soát từ xa, giúp xử lý kiểm soát chứng từ một cách nhanh chóng, không gây ách tắc. Đặc biệt, việc triển khai chương trình liên thông giữa các ngân hàng đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là trong khâu kiểm soát và ký kiểm soát chứng từ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch, nâng cao sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức có giao dịch với KBNN Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN Quảng Ninh tiếp tục được quan tâm. Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và xử lý lỗ hổng bảo mật trên hệ thống ứng dụng, thực hiện các biện pháp sao lưu, dự phòng dữ liệu.

Đồng thời, duy trì thường xuyên và đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống TABMIS; Chương trình thanh toán song phương điện tử tập trung trực tiếp, thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung và thanh toán điện tử liên ngân hàng; Tiếp tục vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các chương trình ứng dụng khác hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hướng tới hiện thực hóa Kho bạc số

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, đại diện KBNN Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến; thực hiện chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Quảng Ninh theo hướng dẫn của KBNN.

Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với Kho bạc để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Năm 2023, Ban Lãnh đạo KBNN Quảng Ninh tập trung chỉ đạo nghiên cứu các phương án ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ của KBNN Quảng Ninh.

Căn cứ trên cơ sở kế hoạch hoạt động của KBNN Quảng Ninh, xây dựng kế hoạch, lộ trình để đào tạo về chuyển đổi số cho công chức và công chức lãnh đạo trong đơn vị; Nghiên cứu đề xuất áp dụng từng phần việc ứng dụng CNTT và hình thành Kho bạc số.