Tăng cường công tác quản lý giá và thị trường những tháng cuối năm

PV.

Tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý giá và thị trường.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý giá và thị trường.
Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý giá và thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2020.

Tại Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý giá phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn giá phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao vào dịp cuối năm (dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán) để hạn chế tăng giá.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công.

Trường hợp cần xem xét điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý về giá, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tính toán, đánh giá liều lượng, mức độ và thời điểm phù hợp để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá theo lộ trình giá thị trường, nhất là đối với một số mặt hàng quan trọng thiết yếu để tránh tác động đến an sinh xã hội, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.