Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh:

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2020

PV.(T/h)

Tính đến ngày 31/10/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 18.232 tỷ đồng, đạt 87,21% dự toán, tăng 9,83% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 11/2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 tổ chức ngày 10/11/2021, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết tính đến ngày 31/10/2021, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, thu NSNN trên địa bàn là 18.232 tỷ đồng, đạt 87,21% dự toán, tăng 9,83% so với cùng kỳ.

KBNN TP. Hồ Chí Minh kiểm soát thanh toán 4.345 dự án, tổng kế hoạch vốn giao là 44.557 tỷ đồng, đã giải ngân 15.683 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch vốn. Trong đó, kế hoạch vốn thuộc ngân sách Trung ương 6.726 tỷ đồng, giải ngân: 2.837 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch; kế hoạch vốn thuộc ngân sách địa phương 37.831 tỷ đồng, giải ngân 12.846 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch.

Đơn vị đã thực hiện chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 8.822.035 lượt người, số tiền 10.260.891 triệu đồng.

KBNN TP. Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đánh giá sự hài lòng qua Trang Dịch vụ công trực tuyến KBNN; hoàn thành công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh năm 2020 gửi Sở Tài chính có ý kiến; cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực IV, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng…

KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng đã tích cực triển khai quy trình Liên thông ứng dụng giữa DVCTT với TABMIS và Thanh toán song phương điện tử; chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua…

Đặc biệt là, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống DVCTT (phân hệ phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách) sang hệ thống máy chủ mới và triển khai quy trình Liên thông ứng dụng giữa DVCTT với TABMIS và Thanh toán song phương điện tử theo hướng dẫn của KBNN; triển khai chương trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được thông suốt, đạt hiệu quả.

Trong chặng nước rút những tháng cuối năm 2021, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Theo đó, tập trung chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cần thiết, thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2021. Chủ động phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu phải lập các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển nền kinh tế…

Bên cạnh đó, rà soát kết quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua yêu nước năm 2021 do KBNN TP. Hồ Chí Minh phát động, Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 của TP. Hồ Chí Minh “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, phong trào thi đua “90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”...