Tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán

PV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06 ngày 19/12/2016 yêu cầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Cần theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Nguồn: internet
Cần theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Nguồn: internet

Trong Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giám đốc các Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của người dân trên địa bàn để kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình bình ổn thị trường, giá cả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là các địa phương có xảy ra lũ lụt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ; Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định cho người dân vùng gặp thiên tai, lũ lụt, cứu đói cho dân trong thời kỳ giáp hạt và trong dịp Tết theo đúng đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá như: lương thực, thực phẩm, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, khí LPG, cước vận tải và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật...; Có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Riêng đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi, Sở Tài chính phối hợp để Sở Giao thông vận tải tiếp nhận kê khai giá từ ngày 01/01/2017 theo quy định; tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp lễ, tết, cao điểm để tăng giá ở mức cao và các trường hợp không thực hiện việc kê khai, niêm yết giá; công bố công khai tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện nghiêm, triệt để, có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng vũ khí, chất nổ, pháo, hàng hóa vi phạm môi trường, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán như thuốc lá, rượu bia, gia cầm, thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống nhập khẩu, đặc biệt ở những khu vực địa bàn trọng yếu, giáp biên giới.

Phối hợp với Cục Thuế tăng cường đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế và chuyển giá, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung chi không thiết thực, không chấp hành đúng quy định về thủ tục hồ sơ, chế độ.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Sở Tài chính 4 tỉnh bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền về việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, đảm bảo việc chi trả trực tiếp đến người dân bị thiệt hại, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát về quy trình tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; Các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết.

Đối với các dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình giá cả các dịch vụ trên địa bàn, chủ động rà soát đối với các khoản phí và lệ phí đã được quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí nhưng nay không có tên trong Luật phí và lệ phí do đã đổi tên hoặc chuyển một phần từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá để kịp thời tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp quản lý, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với các loại phí được chuyển sang giá do Nhà nước định giá, cần xây dựng phương án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 để kịp thời thực hiện từ ngày 01/01/2017. Trường hợp mức giá cao hơn mức phí hiện hành thì cần có lộ trình điều hành phù hợp, tránh xáo trộn lớn; đồng thời, cân nhắc với dự kiến điều hành giá các hàng hóa dịch vụ khác thuộc thẩm quyền của địa phương, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính, tín dụng khác của địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về các giải pháp điều hành của Nhà nước, về tình hình cung, cầu, giá cả thị trường cả nước, các tỉnh lân cận trước, trong và sau Tết; Chương trình bình ổn thị trường của tỉnh gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt thiếu chính xác gây bất ổn thị trường, giá cả...

Chỉ thị này cũng yêu cầu Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục hải quan, Cục trưởng Cục Dự trữ khu vực trong cả nước chú trọng bám sát các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị này để thực hiện. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường trước, trong và sau Tết theo quy định tại Chỉ thị này và các văn bản liên quan...