Cục Thuế TP. Hà Nội:

Tăng cường tuyên truyền công tác thu nộp thuế

Minh Hà

(Taichinh) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 39852/CT-HTr về việc tuyên truyền công tác thu, nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu nộp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội: Các hộ kinh doanh thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực doanh thu, số thuế phát sinh với cơ quan thuế. Ảnh: Văn Trường
Cục Thuế TP. Hà Nội: Các hộ kinh doanh thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực doanh thu, số thuế phát sinh với cơ quan thuế. Ảnh: Văn Trường

Để việc tuyên truyền công tác thu, nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đạt hiệu quả, Cục thuế TP. Hà Nội biên soạn nội dung thông báo ban hành kèm theo công văn số 39852/CT-HTr ngày 19/6/2015 và yêu cầu 30 Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến đầy đủ Thông báo của Cục Thuế TP. Hà Nội về công tác quản lý thu nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt công chức đội thuế liên xã phường trực tiếp tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông báo đến từng hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh do Tổng cục thuế ban hành. Niêm yết công khai Thông báo của Cục Thuế TP. Hà Nội tại trụ sở Chi cục Thuế, đội thuế liên xã phường, UBND xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ...

Theo đó, Cục thuế đề nghị các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực doanh thu, số thuế phát sinh; nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn và căn cứ vào Thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế để thực hiện nộp thuế trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại các điểm thu NSNN tại các ngân hàng thương mại, tuyệt đối không nhờ cán bộ thuế nộp hộ.

Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh tại các khu vực xa trung tâm hoặc không có điểm thu NSNN của các ngân hàng thương mại, các Chi cục Thuế giao nhiệm vụ cho cán bộ thuộc đội thuế liên xã phường tổ chức thu thuế bằng biên lai theo quy định. Các hộ, cá nhân kinh doanh cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ kê khai và các chứng từ nộp thuế để chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý thuế và kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có), Cục Thuế TP. Hà Nội công khai các số điện thoại đường dây nóng tại mục “Đường dây nóng” trên trang website của Cục thuế, hòm thư nhận phản ánh thongtin.han@gdt.gov.vn và mong muốn nhận được sự phối hợp, phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan của người nộp thuế với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các sai phạm của công chức Thuế.

Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế của người nộp thuế, hành vi tiêu cực của công chức Thuế, lợi dụng, thông đồng, bao che cho việc trốn thuế, gian lận thuế đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.