Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thỏa đáng chính sách thuế mới năm 2015 đến doanh nghiệp

Nhật Nam

(Taichinh) - Ngày 20/5/2015, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận các thông tin về tình hình thực hiện các chính sách thuế, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh nhằm tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế.

Tại Hội nghị này, cơ quan thuế đã cung cấp cho người nộp thuế những thông tin mới về chính sách thuế, tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, người nộp thuế tự giác chấp hành, thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế…

Hội nghị đã tiếp nhận 155 câu hỏi của 78 doanh nghiệp và Cục thuế đã trả lời tại hội nghị 85 câu hỏi của 38 doanh nghiệp. Đối với những câu hỏi chưa được giải đáp ngay tại hội nghị, Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ có trả lời doanh nghiệp bằng văn bản.

Hội nghị đối thoại giữa Cục Thuế TP. Hà Nội với các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân thực sự là diễn đàn mở, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng và trách nhiệm làm cho chính sách thuế,các thủ tục hành chính thuế ngày càng tiếp cận với yêu cầu cuộc sống, mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế ngày càng có sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác thân thiện để cùng thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

Tại Hội nghị đối thoại này, đại diện một số doanh nghiệp nêu lên khó khăn trong sản xuất kinh doanh đề nghị được gia hạn, miễn giảm, xóa nợ thuế; Sự chồng chéo trong các văn bản hướng dẫn chính sách thuế; Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; Sự chậm trễ trong trả lời vướng mắc cho DN…

Tất cả những vướng mắc trên đã được đại diện lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội tiếp thu và trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Ông Hà Minh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt tinh thần trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp sớm hơn so với quy định. Tuy nhiên, có nhiều kiến nghị, vướng mắc cần phải xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên đã dẫn tới thời gian trả lời cho DN bị chậm. Đồng thời, tránh sự chồng chéo trong văn bản hướng dẫn chính sách thuế, để làm sao mỗi một sắc thuế sẽ có 1 văn bản hướng dẫn, Cục sẽ tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để xây dựng Thông tư hợp nhất để cho DN dễ dàng vận dụng chính sách.

Được biết, trong năm 2014, ngành Thuế Thủ đô đã tổ chức 42 cuộc đối thoại với 9.288 DN với hàng nghìn câu hỏi được giải đáp. Riêng hội nghị đối thoại tại Văn phòng Cục đã tiếp nhận 178 câu hỏi trực tiếp và hỏi qua phiếu tại hội nghị, trong đó Cục thuế đã trả lời trực tiếp tại hội nghị 98 câu hỏi và 100% các vướng mắc của doanh nghiệp tại hội nghị đều được Cục thuế phúc đáp bằng văn bản./.