Tăng cường tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn thương mại điện tử

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hiện các sàn thương mại điện tử sử dụng kênh này như một đối tác trong kinh doanh và thanh toán tiền hoa hồng.
Hiện các sàn thương mại điện tử sử dụng kênh này như một đối tác trong kinh doanh và thanh toán tiền hoa hồng.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nắm bắt được một số thông tin báo chí phản ánh về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn giao dịch thương mại điện tử nhận được hoa hồng từ việc thực hiện quảng bá trực tuyến cho sản phẩm hay dịch vụ của nhà cung cấp thông qua một nền tảng tiếp thị liên kết.

Để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn giao dịch thương mại điện tử nắm, hiểu rõ các quy định về chính sách, pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế, Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết và các hoạt động kinh doanh khác trên sàn giao dịch thương mại điện tử để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế thường xuyên, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh về chính sách pháp luật, nghĩa vụ thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để kịp thời giải quyết, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Được biết, tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là hình thức môi giới trực tuyến, trong đó doanh nghiệp chi trả hoa hồng cho các đối tác (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) khi họ giới thiệu khách hàng mua hàng thông qua các liên kết trên nền tảng internet.

Hiện các sàn thương mại điện tử sử dụng kênh này như một đối tác trong kinh doanh và thanh toán tiền hoa hồng.