Tăng năng suất lao động nhờ áp dụng Nghiên cứu thao tác và thời gian

Vinh Phan

Chuẩn hóa thao tác, đào tạo hướng dẫn cho người lao động thống nhất thực hiện các bước theo quy định, giúp giảm thao tác thừa từ 41% xuống còn 29,4%; Dòng chảy công việc được thông suốt, các công đoạn giảm thời gian chờ từ 39% xuống còn 27%... Đây là kết quả tích cực của một doanh nghiệp sản xuất gia công các loại sản phẩm lưới sau khi áp dụng thành công Nghiên cứu thao tác và thời gian nhằm nâng cao năng suất lao động.

Qua việc chuẩn hóa thao tác đã giúp Công ty Vinh Phan giảm thao tác thừa từ 41% xuống còn 29,4%.
Qua việc chuẩn hóa thao tác đã giúp Công ty Vinh Phan giảm thao tác thừa từ 41% xuống còn 29,4%.

Những kết quả trên có được là do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vinh Phan - Long An áp dụng Nghiên cứu thao tác và thời gian trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thực hiện.

Việc tính toán thời gian chuẩn cho mỗi công đoạn sản xuất đã được Công ty Vinh Phan xác định, kiểm tra đối chiếu từ trước, từ đó có đầy đủ thông tin để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc đáp ứng yêu cầu đơn hàng của khách hàng.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được, thời gian tới, Công ty tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng đào tạo nhận thức và các kỹ năng cần thiết cho toàn bộ nhân viên, người lao động của Công ty. Đồng thời, công bố những kết quả của dự án và những bài học kinh nghiệm từ việc triển khai dự án để tạo động lực và kinh nghiệm mở rộng phạm vi áp dụng cho toàn Công ty.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công các loại sản phẩm lưới an toàn cho công trình xây dựng, lưới làm bờ kè, chống sạt lở cho công trình dân dụng, lồng lưới dùng nuôi sò điệp, Công ty Vinh Phan đã sớm nghiên cứu và áp dụng các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

Với các hoạt động cải tiến năng suất đồng bộ đã giúp Công ty giảm lãng phí và các tổn thất trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đáng chú ý, những tồn đọng đã được giải quyết sau khi Công ty triển khai các hoạt động đo thời gian và tốc độ làm việc, phân tích dữ liệu để xác định thời gian cần thiết thực hiện công đoạn sản xuất. Qua việc phân tích các công đoạn sản xuất đã giúp Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, cân bằng lại số lượng đơn hàng và năng lực sản xuất tại các công đoạn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Thực tế cho thấy, hoạt động cải tiến năng suất chất lượng đã được Công ty Vinh Phan duy trì liên tục và coi là yếu tố then chốt nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Kết quả, Công ty đã chuẩn hóa thao tác, đào tạo hướng dẫn người lao động thống nhất thực hiện các bước theo quy định; tiến hành bố trí lại chỗ làm việc, lối đi, nơi chất sản phẩm, nguyên vật liệu để người lao động dễ thao tác. Qua việc chuẩn hóa thao tác đã giúp Công ty giảm thao tác thừa từ 41% xuống còn 29,4%. Cùng với đó, dòng chảy công việc được thông suốt, không bị “thắt cổ chai”, công nhân không còn tình trạng đứng chờ việc, các công đoạn sản xuất giảm thời gian chờ từ 39% xuống còn 27%.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được, thời gian tới, Công ty tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng đào tạo nhận thức và các kỹ năng cần thiết cho toàn bộ nhân viên, người lao động của Công ty. Đồng thời, công bố những kết quả của dự án và những bài học kinh nghiệm từ việc triển khai dự án để tạo động lực và kinh nghiệm mở rộng phạm vi áp dụng cho toàn Công ty.