Tăng trưởng tín dụng đạt 6,22%

Theo Thanh Hoa/thoibaokinhdoanh.vn

Đây là một mức tăng trưởng khiêm tốn của hệ thống các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tăng trưởng tín dụng cao hơn cùng kỳ năm trước. Nguồn: Internet.
Tăng trưởng tín dụng cao hơn cùng kỳ năm trước. Nguồn: Internet.

Theo cập nhập mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 18/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 6,05% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,03%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 6,09% (cùng kỳ năm 2018 tăng 7,76%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 6,22% (cùng kỳ năm 2018 tăng 6,1%).

Trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức khoảng 14%. Như vậy, với việc tăng 6,22% trong nửa chặng đường cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đang được kiểm soát ở mức thấp.

Nửa chặng đường còn lại, hệ thống ngân hàng còn dư lại định mức tăng trưởng là 7,78%, tương đương bơm ra khoảng hơn 560 nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2018, số dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế ước khoảng 7,2 triệu tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý II/2019 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2018, ước tính tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 18%, phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước tính tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10%.