Hướng dẫn mức thu phí hải quan

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, tờ khai XNK tại chỗ thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định cũ, từ 1/1/2017 sẽ phải nộp phí hải quan là 20.000 đồng/tờ khai.

Đối với đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phí đối với hàng, phương tiện quá cảnh, đồng thời lệ phí quá cảnh đối với phương tiện vận tải sẽ được áp dụng theo đầu phương tiện vận tải (quy định cũ áp dụng theo tờ khai), với mức cụ thể như sau:

Phí hải quan đăng ký tờ khai 20.000 đồng/tờ khai

Phí hải quan kiểm tra giám sát, hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 200.000 đồng/01 đơn.

Lệ phí quá cảnh đối với hàng hóa: 200.000 đồng/tờ khai.

Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo): 200.000 đồng/phương tiện.

Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy (gồm:tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan): 500.000 đồng/phương tiện.

Phí hải quan 50USD/chuyến bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam.