Tập đoàn Bảo Việt nhận chứng chỉ Quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005

PV.

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa tổ chức Lễ nhận chứng chỉ quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 cho hệ thống công nghệ thông tin sau gần 2 năm triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS”.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt nhận chứng chỉ Quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005
Đại diện Tập đoàn Bảo Việt nhận chứng chỉ Quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005
Đại diện Tập đoàn Bảo Việt cho biết, an toàn thông tin là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hoạt động của doanh nghiệp vận hành an toàn, ổn định, thông suốt nên Bảo Việt đã đẩy mạnh đầu tư cho công tác an ninh mạng, tăng cường bảo mật.

Nhận định xu hướng phát triển công nghệ thông tin, Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2005. ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System - hệ thống ISMS) nhằm đảm bảo tính bí mật (confidentiality), tính toàn vẹn (integrity) và tính sẵn sàng (availability) đối với tài sản thông tin của doanh nghiệp.

Việc áp dụng một hệ thống ISMS sẽ giúp doanh nghiệp ngăn ngừa, hạn chế các tổn thất trong sản xuất, kinh doanh liên quan tới việc hư hỏng, mất mát các thông tin, dữ liệu quan trọng. Đây là một hệ thống tổng thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực, bao gồm quản lý tài sản, quản lý nhân lực, quản lý an toàn vật lý, quản lý các quy trình phát triển ứng dụng, quản lý khắc phục các thảm họa, quản lý đảm bảo tính kinh doanh liên tục.

Việc xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin giúp thiết lập một hạ tầng thông tin an toàn cho Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo hệ thống thông tin luôn bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001 cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên Bảo Việt trong vấn đề bảo mật thông tin trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang từng bước hiện đại, tối ưu hóa các quy trình hoạt động hướng tới con đường hội nhập.

Ngoài ra, nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, thống nhất sẽ giúp Tập đoàn Bảo Việt chuyển đổi mô hình kinh doanh, nâng cao tính chuyên môn hóa, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả kênh phân phối, tạo điều kiện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói.

Trong năm 2013, bên cạnh hợp tác phát triển kênh phân phối, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng, thì phát triển hệ thống công nghệ thông tin cũng là một trong 4 nội dung quan trọng mà Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life – đối tác đến từ công ty bảo hiểm nhân thọ với hơn 100 năm kinh nghiệm trên thị trường Nhật Bản cam kết đẩy mạnh.

Được biết, trong những năm tiếp theo, hệ thống công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt sẽ tập trung vào định hướng vận hành an toàn, hiệu quả trên nền tảng phần cứng, phần mềm đã triển khai. Tiếp tục triển khai các dự án phần mềm cốt lõi, các dự án phần mềm nhằm mục tiêu chuẩn hóa quá trình hoạt động kinh doanh, hỗ trợ triển khai các sản phẩm dịch vụ mới và công tác bán chéo sản phẩm giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Cùng với triển khai các dự án trọng điểm gồm quản lý quan hệ khách hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng, Tập đoàn Bảo Việt tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách quản lý, các quy trình vận hành để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả cũng như đẩy mạnh công tác bảo mật thông tin, quản lý rủi ro hệ thống nhằm đảm bảo sự vận hành thông suốt và an toàn của toàn hệ thống.