Tập đoàn FLC lại bị phạt vì không công bố thông tin


Công ty cổ phần Tập đoàn FLC lại vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 18/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với số tiền 100 triệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Được biết, Tập đoàn FLC không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các tài liệu như: Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021.

Trước đó, ngày 24/03/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nặng do không công bố đối với thông tin phải công bố hoặc công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch; phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập...