Tập huấn về chính sách tinh giản biên chế

PV.

(Taichinh) - Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Lâm
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Lâm

Hội nghị này nhằm quán triệt và triển khai các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chính sách tinh giản biên chế là một trong những giải pháp để thực hiện Đề án tinh giản biên chế. Trong tinh giản biên chế có nhiều nội dung, ngoài vấn đề giải quyết chế độ chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế còn các giải pháp khác như rà soát, sắp xếp lại bộ máy; thống nhất quản lý biên chế trên cơ sở triển khai xác định vị trí việc làm cũng như hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức...

Tại Hội nghị, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ đã trình bày những nội dung chính của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các đối tượng được tinh giản biên chế, các chính sách tinh giản biên chế như chính sách về hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; chính sách thôi việc ngay; chính sách thôi việc sau khi đi học nghề; chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức. Để hướng dẫn Nghị định, Thông tư của Liên Bộ đã quy định cụ thể cách tính toán cho từng trường hợp thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đưa ra các ví dụ cụ thể để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí, chấp hành kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam có có tham luận về việc hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thu bảo hiểm xã hội, giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tinh giản biên chế. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến trao đổi của các đại biểu về cách thức triển khai thực hiện, quy trình, thủ tục thực hiện các chính sách tinh giản biên chế, việc phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế.