Tập trung hỗ trợ đào tạo cho chuyên gia và cán bộ quản lý về năng suất, chất lượng


Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sẽ tiếp tục được triển khai trong giai đoạn tới, trong đó sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo cho chuyên gia và cán bộ quản lý về năng suất, chất lượng.

Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ đào tạo cho chuyên gia và cán bộ quản lý về năng suất, chất lượng.
Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ đào tạo cho chuyên gia và cán bộ quản lý về năng suất, chất lượng.

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn tới là hỗ trợ đào tạo được ít nhất 200 chuyên gia năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn và khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất, chất lượng, đây là nguồn lực tại chỗ đảm bảo thực hiện và duy trì các dự án cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hóa, năng suất, chất lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; đào tạo nhân lực quản lý, vận hành hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, kỹ năng sáng tạo và đổi mới, cải thiện các yếu tố nội tại của doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo nhận thức chung về năng suất, lợi ích của năng suất cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo trong khuôn khổ các Chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á về chuyển đổi thông minh như: internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh... và các khóa đào tạo khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.