Cục Thuế Vĩnh Phúc:

Tập trung rà soát lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử để chống thất thu thuế

Thùy Linh

Thời gian tới, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tập trung rà soát các lĩnh vực có dư địa, có yếu tố rủi ro về thuế như: lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản... để đề xuất các giải pháp quản lý thu, chống thất thu hiệu quả nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tập trung khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tập trung khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Vĩnh Phúc, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2024 do đơn vị thực hiện là 7.607,6 tỷ đồng. Con số này đạt 102 % dự toán quý; đạt 29 % dự toán pháp lệnh và bằng 103% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất quý I/2024 thực hiện 6.911,2 tỷ đồng, đạt 96 % dự toán quý; đạt 29,3 % dự toán pháp lệnh và bằng 96% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý I, hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế đạt 29% dự toán (bằng 94% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ ô tô giảm 26% so với cùng kỳ); thuế thu nhập cá nhân đạt 42% dự toán (tăng 14% so với cùng kỳ); thu khác ngân sách đạt 45% dự toán... Các khoản thu từ nhà, đất tiến độ thấp so dự toán đạt 20% song vẫn có tăng trưởng so cùng kỳ (tương ứng tăng 253%).

Kết thúc 3 tháng đầu năm, về chỉ tiêu tổng thu nội địa có 7/10 đơn vị hoàn thành vượt mức dự toán quý 1/2024; có 8/10 đơn vị đạt trên 25% dự toán pháp lệnh.

Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 trong nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Xung đột vũ trang Nga-Ucraina và trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng thị trường tiêu thụ, nguồn cung nguyên vật liệu, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

Theo thông tin dự báo từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sớm nhất là cuối quý III/2024, tình hình kinh doanh mới có thể có chiều hướng tăng trưởng. Đồng thời, xu thế công nghệ xanh, xe điện hóa tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn... Thêm vào đó, năm 2024, do tác động của thay đổi chính sách, dự kiến số thu ngân sách trên địa bàn giảm khoảng 600 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách.

Trong đó, tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp của Chính phủ về triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; về cải thiện môi trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tập trung khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; rà soát các lĩnh vực có dư địa, có yếu tố rủi ro về thuế như: lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản... trên cơ sở đó phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp quản lý thu, chống thất thu hiệu quả nhằm tăng thu ngân sách nhà nước ...

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế, để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đồng thời tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Những tháng tới, Cục Thuế Vĩnh Phúc sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước đối với những lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh về du lịch, dịch vụ, trên cơ sở đó phối hợp với các ngành đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp quản lý, thúc đẩy tăng trưởng... đảm bảo quản lý chặt chẽ và khai thác đầy đủ nguồn thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này...

Song song với đó là triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, kết hợp đẩy mạnh giải pháp chống chuyển giá nhằm tăng thu ngân sách nhà nước... Rà soát, hướng dẫn và đôn đốc thu nộp kịp thời, đầy đủ số tiền thuế tăng thêm khi áp dụng Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung ...

Đáng chú ý, một nhiệm vụ quan trọng khác được Cục Thuế Vĩnh Phúc đề ra đó là tiếp tục cải cách hành chính, mở rộng giao dịch điện tử tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế; Triển khai có hiệu quả, đúng chỉ đạo đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn điện tử cho từng lần bán lẻ xăng dầu và chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn ...

Cục Thuế cũng sẽ triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, các chức năng, quy trình quản lý thuế, bao gồm: đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách; quyết liệt áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ nhằm nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức thuế nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.