Thách thức với mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020

PV.

Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ 4 nguyên nhân khiến số doanh nghiệp chờ giải thể tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2018.

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi. Nguồn: Internet
Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 là hoàn toàn khả thi. Nguồn: Internet

Tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều về tình hình kinh tế - xã hội, một số đại biểu thể hiện sự băn khoăn về những thách thức trong việc đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, 9 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp tăng trưởng rất nhanh, dự kiến cả năm 2018, có khoảng 130 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,5% so với 2017.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp chờ giải thể cũng tăng cao, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ rõ 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, đó là:

Một là, theo quy luật cạnh tranh, quy luật đào thải của những doanh nghiệp yếu, không còn khả năng tồn tại sẽ bị đào thải, thay vào đó là những doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp mới có điều kiện phát triển.

Hai là, thực tế cho thấy, việc tiếp cận các yếu tố đầu vào của sản xuất đang rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, như về tiếp cận vốn, công nghệ, đất đai, lao động, đầu vào chi phí logistics... Số các doanh nghiệp hoạt động sau một thời gian thành lập không hoạt động hiệu quả, tự rút lui khỏi thị trường cũng chiếm phần lớn.

Thứ ba, từ trước đến nay, công tác tổng hợp số liệu các doanh nghiệp chờ giải thể tuy đã đươc báo cáo, nhưng không đầy đủ, từ tháng 4/2018 con số chính xác đã được các địa phương cùng tập trung rà soát nên đã có số liệu thực tế.

“Lần này làm quyết liệt hơn, thì số đã giải thể từ mội vài năm trước chưa được tổng hợp, lần này đã được tổng hợp tương đối đầy đủ nên trong 9 tháng này nó đã tăng cao so với con số của các năm trước”, Bộ trưởng lý giải.

Thứ tư, đã có hiện tượng một số doanh nghiệp thành lập với mục đích trục lợi chính sách, lập lên nhưng không hoạt động gì, buôn bán hóa đơn...

Chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng trên, đồng thời, để đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng vào cuộc, triển khai hỗ trợ đầy đủ các chính sách, các chương trình của doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa và dễ dàng tiếp cận với các thị trường, các yếu tố đầu vào, như vốn, đất đai, công nghệ, lao động... Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng cần khuyến khích phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khuyến khích phát triển một số doanh nghiệp lớn trong nước làm đầu tàu lôi kéo, tạo sức lan tỏa.

Hiện nay, việc chuyển hộ kinh doanh sang doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Chính phủ đã và đang chỉ đạo xây dựng một cơ sở đại lý thuế để tư vấn và cung cấp các dịch vụ kế toán, hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh này. Tất cả nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh chuyển đổi một cách dễ dàng hơn sang doanh nghiệp...