Tháng 11/2017, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

PV.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 11/2017, trên cả nước có 10.920 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet
Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet

Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.131.819 tỷ đồng tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính theo vùng, lãnh thổ, đứng đầu là vùng Đông Nam Bộ có 49.255 doanh nghiệp, chiếm 42,4%; Tiếp đó là vùng Đồng bằng sông Hồng có 34.886 doanh nghiệp, chiếm 30,1%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 15.759 doanh nghiệp, chiếm 13,6%; Đồng bằng sông Cửu Long có 8.290 doanh nghiệp, chiếm 7,1%; Trung du và miền núi phía Bắc có 4.884 doanh nghiệp, chiếm 4,2% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các vùng khác với 2.971 doanh nghiệp, chiếm 2,6%.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở những ngành nghề, như: Bán buôn; bán lẻ; Sửa chữa, ô tô, xe máy; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác...

Qua 11 tháng, cả nước có 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tập trung ở các ngành, như: Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy có 9.361 doanh nghiệp, chiếm 38,4%; Xây dựng có 3.654 doanh nghiệp, chiếm 15,0%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.133 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Vận tải kho bãi có 1.334 doanh nghiệp, chiếm 5,5%...

Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cũng cho thấy, trong 11 tháng đầu năm cả nước có 20.821 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016; Có 34.843 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về số doanh nghiệp giải thể, cả nước có 10.814 doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,6% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước .