Tháng 2/2019, giao dịch bình quân trên TTCK phái sinh đạt 120.565 hợp đồng/phiên


Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính tháng 2/2019, tính riêng trong tháng 2, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán đạt 4.766 tỷ đồng/phiên, tăng 43,4% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 28/2, chỉ số VN-Index đạt 965,47 điểm, tăng 6% so với cuối tháng trước. Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 77,7% GDP năm 2018 (cuối năm 2018 đạt 71,6% GDP). Trong tháng 2, giá trị giao dịch bình quân đạt 4.766 tỷ đồng/phiên, tăng 43,4% so với tháng trước.

Trong đó, điểm sáng là thị trường chứng khoán phái sinh với sự tăng trưởng về giá trị giao dịch, số lượng tài khoản và khối lượng hợp đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 2/2019, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 120.565 hợp đồng/phiên, tăng 53% so với bình quân năm 2018. 

Trong tháng 3 và các tháng tiếp theo, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) theo kế hoạch; Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp lý khác nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, ổn định.  

Bên cạnh đó, đối với thị trường bảo hiểm, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2017-2020”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm vi mô theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban thường vụ Quốc hội; Hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.