Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 5/2022 tiếp tục có diễn biến sôi động, khối lượng giao dịch tăng mạnh và đạt kỷ lục mới.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 5/2022, Chỉ số VN30 giảm 5,98% so với tháng trước và đạt 1.332,59 điểm tại ngày 31/5/2022.

Tuy nhiên, sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 có khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 317.695 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 40.530 tỷ đồng, tăng 37,47% so với tháng trước. Đây là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao nhất từ trước tới nay.

Số liệu của HNX cũng ghi nhận tháng 5 là tháng có phiên giao dịch với khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 kỷ lục từ khi khai trương thị trường với khối lượng giao dịch đạt 440.866 hợp đồng tại ngày 13/5/2022.  

 Bảng 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 4.2022

Tháng 5.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

202.601

317.695

56,81%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

30.315

31.756

4,75%

 

Trong khi đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng 5/2022 đạt 31.756 hợp đồng, tăng 4,75% so với tháng trước, trong đó mức OI cao nhất trong tháng 5/2022 đạt 39.549 hợp đồng vào ngày 16/05/2022.

Hình 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 tháng 5/2022

Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới - Ảnh 1

Trong tháng 5, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và 5 năm đều có giao dịch trở lại sau thời gian dài, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm là 2.000 hợp đồng và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm là 22.102 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 41.430 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tại thời điểm 31/05/2022 là 0 hợp đồng.

Hình 2: Tổng hợp khối lượng giao dịch, hợp đồng mở và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới - Ảnh 2

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2022 giảm so với tháng 4/2022, chiếm 1,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.005.897 tài khoản, tăng 3,36% so với tháng trước. 

Hình 3: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới - Ảnh 3

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 về việc công bố dữ liệu giao dịch tự doanh, từ ngày 20/5/2022, HNX cũng đã công bố thông tin về kết quả giao dịch tự doanh hàng ngày trên thị trường phái sinh.