Tháng 7: nhà đầu tư ngoại mua ròng 8,7 triệu cổ phiếu trên HNX

PV.

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 7/2016 có thêm 1 mã cổ phiếu niêm yết mới (CTP) và 1 mã hủy niêm yết (KLS). Tại thời điểm ngày 29/7/2016, tổng số cổ phiếu niêm yết trên HNX là 378 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.868 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108.680 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 7/2016 diễn biến theo chiều hướng giảm. HNX Index có 10 phiên tăng điểm và 11 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 1,01 điểm (-1,19%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 83,71 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7/2016.

Các chỉ số trong bộ chỉ số HNX có 3 chỉ số giảm điểm và 3 chỉ số tăng điểm. Cụ thể như sau:

Chỉ số

Điểm số tại phiên giao dịch 29/7/2016

(điểm)

Mức tăng/giảm

(điểm)

Tỷ lệ tăng/giảm so với tháng trước

(%)

Ngành Xây dựng

133,78

+0,31

+0,23

Ngành Công nghiệp

199,6

-2,12

-1,05

Ngành Tài chính

117,14

+1,95

+1,69

HNX30TRI

182,74

+1,46

+0,81

HNX Large Cap

114,94

-0,72

-0,62

HNX Mid/Small Cap

162,27

-4,22

-2,53

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 1.178 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 14.845 tỷ đồng.

Tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 56,12 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 706,92 tỷ đồng/phiên (giảm 1,53% về khối lượng giao dịch, tăng 1,08% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 194,36 triệu cổ phiếu, chiếm 16,49% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 7/2016

TT

Mã chứng khoán

Khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ

khối lượng

giao dịch

(%)

Tỷ lệ

giá trị

giao dịch

(%)

1

SCR

135.316.078

1.434.025.861.500

11.48

9.66

2

VCG

84.628.539

1.382.592.271.500

7.18

9.31

3

SHB

47.741.976

287.794.691.100

4.05

1.94

4

HUT

44.585.009

513.460.325.400

3.78

3.46

5

HKB

40.930.448

883.129.385.600

3.47

5.95

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 7/2016

TT

Mã chứng khoán

Giá đóng

cửa ngày

29/7/2016

(đồng/cổ phiếu)

Giá đóng

cửa ngày

30/6/2016

(đồng/cổ phiếu)

Chênh lệch

(đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

BSC

21.300

10.100

11.200

110,89

2

DZM

10.100

5.900

4.200

71,19

3

VGP

26.300

18.500

7.800

42,16

4

TPH

10.200

7.200

3.000

41,67

5

HLY

15.100

11.300

3.800

33,63

Tháng 7, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 75,19 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 1.269 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 33,24 triệu cổ phiếu, giao dịch mua vào đạt 41,94 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường UPCoM, trong tháng có thêm 8 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (BEL, VNB, DT4, NAP, DC1, KSV, TAW, NLS), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 319 mã cổ phiếu.

Chỉ số UPCoM-Index với 8 phiên tăng điểm, 13 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 1,68 điểm (-2,89%), dừng tại mức 56,54 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Toàn thị trường có 135,77 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2.350 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 6,46 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 111,90 tỷ đồng/phiên (giảm 41,85% về khối lượng giao dịch, giảm 27,31% về giá trị giao dịch so với tháng trước).