Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Theo D.Thu/nld.com.vn

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2019, tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng là hơn 3,1 triệu.

Từ đây đến hết năm 2019, BHXH Việt Namn sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT.
Từ đây đến hết năm 2019, BHXH Việt Namn sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT.

Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành BHXH giải quyết gần 88.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết gần 636.000 lượt người hưởng trợ cấp một lần; hơn 6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau…

Từ đây đến hết năm 2019, BHXH Việt Namn sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn qua tổ chức dịch vụ công của nhà nước; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng theo BHXH Việt Nam, hiện nhiều địa phương đã thực hiện thanh toán các chế độ BHXH như lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp của công chức, viên chức, người lao động qua tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.