Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nợ thuế, phí, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất


Ngày 26/6, Cục Thuế Hà Nội, và các sở, ngành liên quan vừa tổ chức Hội nghị làm việc với các doanh nghiệp (DN) nợ thuế, phí, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất lớn trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế Hà Nội đã triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn như gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP….

Cục Thuế Hà Nội đã tham mưu với UBND TP.Hà Nội để thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế, đồng thời phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách...

Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại nhiều DN, có số thuế không thuộc đối tượng được gia hạn hoặc khoản nợ kéo dài nhiều năm, không thuộc phạm vi gia hạn theo Nghị quyết của Chính phủ.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù cơ quan thuế đã tích cực và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đôn đốc, cưỡng chế thuế theo quy định và nhận được sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn TP. Hà Nội, nhưng tính đến thời điểm 31/5/2020, số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày trên địa bàn vẫn tăng 4.024 tỷ đồng (+36,2%) so với thời điểm 31/12/2019.

Theo đánh giá của Cục Thuế Hà Nội, số nợ thuế tăng so với thời điểm 31/12/2019 là do nhiều nguyên nhân khách quan như: ảnh hưởng của dịch bệnh, sự thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành nghề...

Tại hội nghị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, Cục Thuế Hà Nội đã cùng các sở, ban, ngành trả lời các vấn đề kiến nghị của 71 DN nợ thuế phí, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp đã tham dự Hội nghị, tổng số tiền các DN trên còn nợ lên tới 4.093 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đã đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ, cam kết nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước của các DN, đồng thời, Cục Thuế Hà Nội đã ghi nhận các cam kết của các DN về việc nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, nợ thuế, nợ tiền chậm nộp của DN.

 Các ý kiến kiến nghị của DN vượt thẩm quyền của Cục Thuế Hà Nội và các sở, ngành, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, nếu các DN cố tình chây ỳ, nợ thuế kéo dài, Cục Thuế Hà Nội khẳng định sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tới biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.