Tỉnh Sóc Trăng:

Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Theo Quang Bình/ Báo Sóc Trăng

Chiều ngày 25/8, Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các tỉnh: Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Sóc Trăng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Bình
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Bình

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Sóc Trăng được Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.500,7 tỷ đồng, trong đó được giao đầu năm trên 4.230,3 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư vốn Chương trình mục tiêu quốc gia được giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 trên 270,3 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/7/2022, Sóc Trăng đã giải ngân trên 1.465 tỷ đồng, đạt 32,55% kế hoạch.

Ước lũy kế giải ngân đến ngày 31/8/2022 trên 1.904,6 tỷ đồng, đạt 42,31% kế hoạch; ước giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/9/2022 trên 2.702,4 tỷ đồng, đạt 60,04% kế hoạch và ước lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/1/2023, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Sóc Trăng.

Về các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nâng cao hiệu quả của tổ công tác theo dõi, kiểm tra và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 cấp huyện, cấp tỉnh; lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân có liên quan.

Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; các sở, ngành chức năng tăng cường hơn nữa và đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác giải phóng mặt bằng… để công tác giải ngân vốn đầu tư đúng theo tiến độ đã cam kết.