Thêm 112 nhà đầu tư ngoại vào thị trường chứng khoán

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 7/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 40 tổ chức và 72 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, đã có 18.068 nhà đầu tư nước ngoài (trong đó, có 2.727 nhà đầu tư tổ chức và 15.341 nhà đầu tư cá nhân) được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Dự báo, trong thời gian tới sẽ gia tăng các nhà đầu tư ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam là do bắt đầu từ 1/9 tới, chính thức mở “room” cho các nhà đầu tư ngoại.

Để chuẩn bị cho chính sách mới này, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đã đề nghị các công ty đại chúng rà soát cụ thể tình hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp.

Chẳng hạn như, với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng thì phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại doanh nghiệp.