Thêm 4 công ty đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM

PV.

Ngày 20/6/2017, 8 triệu cổ phiếu của 4 công ty gồm: Công ty cổ phần (CTCP) Thủy Tạ (MCK: TTJ), CTCP Mía đường Cao Bằng (MCK: CBS), CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng (MCK: CVH) và CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (MCK: PTO) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 80 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thủy Tạ lên sàn UPCOM ngày 20/6.
Công ty cổ phần Thủy Tạ lên sàn UPCOM ngày 20/6.

CTCP Thủy Tạ

- Mã chứng khoán: TTJ

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 31.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Thủy Tạ (TTJ) trước đây là Nhà hàng Thủy Tạ được thành lập từ năm 1958, là nhà hàng duy nhất nằm bên bờ Hồ Gươm – trung tâm Thủ đô Hà Nội. Năm 2006, TTJ chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Năm 2012, TTJ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Thương mại Hà Nội nắm giữ 51,25% vốn cổ phần, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương nắm giữ 11,17% vốn cổ phần và 3 cổ đông khác nắm giữ tổng cộng 29,67% vốn cổ phần.

Với thế mạnh của các dịch vụ - sản phẩm mang thương hiệu Thủy Tạ và bề dày truyền thống của công ty, Thủy Tạ nhiều năm liền được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty bao gồm sản xuất, kinh doanh kem công nghiệp mang thương hiệu Thủy Tạ và kinh doanh dịch vụ nhà hàng như Đình Làng, Mamarosa, Long Vân – những nhà hàng ở vị trí đắc địa xung quanh Hồ Gươm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, công ty còn kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, hàng tơ lụa thêu ren…

        Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                                     Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Vốn CSH

44,3

47,2

6,4%

Doanh thu thuần

104,9

110,3

5,17%

Lợi nhuận sau thuế

6,3

7,3

17,13%

Tỷ lệ cổ tức (%)

12

15

-                                          Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Trong thời gian tới, TTJ đặt mục tiêu xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp hơn với tình hình thực tế của thị trường. Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung tăng cường hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường cho các sản phẩm mang thương hiệu Thủy Tạ.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của TTJ năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

115

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

8

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

6,9

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

26,6

Cổ tức (%)

12

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

3 công ty khác cũng có cổ phiếu giao dịch trên UPCoM cùng ngày 20/6 gồm có:

CTCP Mía đường Cao Bằng

- Mã chứng khoán: CBS

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.520.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.200.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 22.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Công viên, Cây xanh Hải Phòng

- Mã chứng khoán: CVH

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.280.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 12.800.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.600 đồng/cổ phiếu

CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện

- Mã chứng khoán: PTO

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.200.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 12.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu