Thêm 3 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch phái sinh

PV.

Ngày 2/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán.

HNX chấp thuận thêm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: internet
HNX chấp thuận thêm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: internet

Ngày 2/6/2017, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán, gồm: CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP chứng khoán VNDirect, CTCP chứng khoán Bản Việt.

Trước đó, ngày 30/5/2017, HNX đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán đầu tiên là CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, CTCP chứng khoán Sài gòn.

Như vậy, đến nay đã có 6 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.