Thêm đối tượng được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam


Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, từ ngày 15/5/2019, bổ sung trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài khi đặt cọc, ký quỹ ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

Một là, mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hai là, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái hóa vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ba là, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư số 03/2019/TT-NHNN nêu rõ, trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp.

Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).