Thêm động lực mới cho hợp tác xã phát triển

PV.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 diễn ra ngày 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) yêu cầu, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, , triển khai chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước qua các thời kỳ, kinh tế tập thể và HTX đã có những bước phát triển về “chất”. Nếu như vào năm 2012 số HTX hoạt động hiệu quả là 10 % thì đến nay đã tăng lên 30%, đóng góp trên 4% cho tăng trưởng GDP của cả nước trong 4 năm qua.
Đặc biệt, sau các hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, trên cả nước từ đầu năm tới nay, số HTX kiểu mới ra đời theo quy định của Luật (trên 1.000 HTX) đã bằng gần 1/3 tổng số HTX ra đời trong 4 năm trước đó.

Đánh giá về hiệu quả của HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, không chỉ căn cứ vào thu nhập, lợi nhuận của HTX mà phải dựa trên giá trị gia tăng của hộ gia đình khi tham gia HTX.

Trước xu hướng mới về phát triển kinh tế tập thể gắn với cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, chưa khi nào kinh tế tập thể, HTX kiểu mới được nhìn nhận, coi trọng và phát triển thuận lợi như hiện nay. Sự phát triển của kinh tế tập thể, HTX nhằm khoả lấp khoảng trống nguồn cung sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp và liên kết sức mạnh của sản xuất cá thể, hộ gia đình.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho HTX để tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển và xem xét quy định thuế thu nhập doanh nghiệp cho HTX chỉ bằng khoảng 70% so với doanh nghiệp vừa và nhỏ; nghiên cứu miễn thuế 2 năm đầu đối với HTX mới thành lập, hỗ trợ về thuế theo quy định trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập có được từ vốn góp của HTX, cập nhật trong sửa đổi luật thuế và một số luật trong năm 2018.

Đồng thời, Bộ Tài chính sớm hoàn thành nghị định về bảo hiểm nông nghiệp và tổng hợp kết quả xử lý nợ đọng, nợ xấu của các HTX (ước tới thời điểm này là 300 tỷ đồng) có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để xóa nợ khê đọng cho các HTX, tạo điều kiện cho HTX có thể phá sản, giải thể hoặc có thể chuyển đổi được để lấy dư địa cho phát triển HTX kiểu mới tốt hơn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tưởng cũng giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn xử lý tài sản không chia của HTX khi giải thể, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, các quy định về đánh giá tài sản không chia khi đây là vấn đề hiện nay các HTX đang vướng mắc nhiều; Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam hướng dẫn quy định về kiểm toán HTX theo  Luật HTX, trình Thủ tướng ban hành quyết định về quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX của địa phương.

Phó Thủ tướng cho biết đã trình Thủ tướng đồng ý thành lập Quỹ Phát triển HTX Trung ương với số dư 1.000 tỷ đồng và trong điều kiện ngân sách khó khăn hiện nay, năm nay cũng trích ra 300 tỷ đồng để làm quỹ. Hiện đã có 43 địa phương thành lập quỹ nhưng số dư còn nhỏ.