Thêm hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động mới trong tháng 1/2016

Theo dddn.vn

Số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa cho biết, trong tháng 1/2016, số doanh nghiệp (DN) giải thể tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước; số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động tăng 27,5%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, số DN hoàn tất thủ tụcgiải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1 năm nay là 1338 DN, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên có tới 93,8% trong số đó là những DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng còn có 12.456 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm 5.181 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.275 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kế, trong tháng 1/2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Báo cáo Kinh tế – Xã hội tháng 1 của cơ quan này, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

Trong tháng, cả nước có 4872 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm trước và là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây.