Thêm một cá nhân bị xử phạt vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán


Một nhà đầu tư cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền lên đến 550 triệu đồng do có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 803/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Ngọc Ánh (Địa chỉ: Số nhà 30, tổ 1 Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, bà Vũ Thị Ngọc Ánh bị xử phạt với số tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do đã có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán.

Được biết, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Ngọc Ánh đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Mã chứng khoán: DAH), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của bà Vũ Thị Ngọc Ánh cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

PV.