Theo dõi thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thống nhất triển khai Kế hoạch theo dõi thực hiện pháp luật (THPL) về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo kế hoạch này, VCCI sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp nhằm góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ Nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngược lại, Bộ Tư pháp cùng VCCI đẩy mạnh “phản ứng chính sách”, từ đó kịp thời có ý kiến pháp lý đối với những vấn đề “nóng” mà doanh nghiệp, báo chí phản ánh và đề nghị VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ chú trọng tổng hợp, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội.

Theo Kế hoạch nêu trên, lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương lựa chọn để tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

Kế hoạch xác định 5 nội dung chính cần thực hiện gồm: Xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.