Thí điểm tinh gọn tổ chức các Chi cục Hải quan

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Hải quan sẽ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tất cả các chi cục trong toàn ngành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước mắt, việc sắp xếp này được thực hiện thí điểm tại các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dự thảo do Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) xây dựng, việc sắp xếp lại các chi cục dự kiến được thực hiện theo hướng thống nhất mô hình tổ chức đối với từng loại hình Chi cục; đảm bảo tinh gọn, bao quát các chức năng, nhiệm vụ của Chi cục và việc kiểm tra, giám sát, hỗ trợ giữa các khâu nghiệp vụ; công tác kiểm soát hải quan (bao gồm cả kiểm soát ma túy) giao cho một đầu mối đảm nhiệm.

Theo đó, cơ cấu tổ chức dự kiến của các Chi cục Hải quan phân theo loại hình gồm: Nhóm thứ nhất là Chi cục quản lí cửa khẩu hàng không; Nhóm thứ hai là Chi cục quản lí cảng biển; Nhóm thứ ba là Chi cục quản lí cửa khẩu đường bộ, đường sông và đường sắt; Nhóm thứ tư là Chi cục quản lí địa bàn ngoài cửa khẩu./.