Hải quan Hà Nội tập huấn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ hải quan

PV.

Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ hải quan (VNACSS/VCIS; ECUSTOMS V5; GTT02; MHS; vàKTTT) cho gần 100 cán bộ công chức của đơn vị, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý hải quan.

Lớp tập huấn nghiệp vụ diễn ra trong hai ngày (từ ngày 25-26/8/2015) dưới dự hướng dẫn của các cán bộ của Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trong hai ngày tập huấn, các cán bộ của ngành Hải quan Thủ đô đã được hướng dẫn sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, Ecustoms V5 và trao đổi các vướng mắc liên quan tới quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK ban hành kèm theo Quyết định 1996/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015. Bên cạnh đó, các cán bộ công chức hải quan Hải quan Hà Nội còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu trị giá tính thuế (GTT 02); hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu danh mục, biểu thuế - phân loại mức thuế (MHS); phần mềm kế toán tập trung (KTTT) và trao đổi vướng mắc liên quan.

Trong 2 ngày tập huấn, lãnh đạo Cục đã nhấn mạnh tầm quan trọng củaviệc nâng cao chất lượng công tác thông quan điện tử, đặc biệt là công tác quản lý hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS. Bởi bên cạnh vấn đề tạo thuận lợi cho DN, cơ quan Hải quan còn phải thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng là quản lý nhà nước về hải quan.

Để đạt được yêu cầu nhiệm vụ này, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị phải nắm vững nghiệp vụ, nhạy bén trong xử lý các tình huống vướng mắc để nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan trong môi trường thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Ngoài ra, trong hai ngày tập huấn đã dành phần lớn thời gian thảo luận, giải đáp các vướng mắc cụ thể tại đơn vị. Đặc biệt là cácvướng mắc liên quan tới quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 1996/QĐ-TCHQ.

Để nâng cao hiệu quả của đợt tập huấn này, các cán bộ công chức của Hải quan Hà Nội sau khi kết thúc khóa tập huấn phải viết bài thu hoạch và các giảng viên thuộc Trung tâm Dữ liệu và công nghệ thông tin có trách nhiệm tập hợp các vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo Cục và Tổng cục (nếu có)./.